Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn/Zutphen • brochureGelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen telt na de fusie 3300 medewerkers, 925 bedden, 182.000 polikliniekbezoeken en 30.000 opnames per jaar. Wij verzorgden het ontwerp van een welkomstbrochure voor patiënten en bezoekers aan de beide locaties. In de vormgeving (spoorboekje) is een duidelijk onderscheid gemaakt in de locaties Apeldoorn en Zutphen, waarvan de nieuwbouw binnenkort in gebruik wordt genomen. Tekstredactie door Zonneveld Marks in Deventer, fotografie door o.a. Alain Baars in Arnhem.


Huisartsenpraktijk Noorderplein, Deventer • huisstijl
Huisstijlontwerp voor vier huisartsen aan het Noorderplein 5 en 6 in Deventer.
Logo, correspondentiedrukwerk, afsprakenkaart en gevelborden.Watermerk voor briefpapier huisartsenpraktijk Noorderplein met alle activiteiten eromheen. Speciale aanmaak in een oplage van 50.000 stuks.Dementienetwerk, Zutphen/Lochem/Bronckhorst • huisstijl

Het dementienetwerk Zutphen/Lochem/Bronckhorst is ontstaan uit het landelijk dementie programma (LDP) waaraan verschillende instellingen in de regio en Alzheimer Nederland afdeling Zutphen e.o. deelnamen. Het doel van dit landelijk dementieprogramma is de hiaten in de regionale dementiezorg te benoemen en vervolgens aanbevelingen doen voor verbetertrajecten. Dit alles vanuit de vraag van de cliënt. Wij verzorgden de huisstijl en het drukwerk, Sitestorm gaf vorm aan de website.Vertrouwensloket, Deventer • huisstijl

Het landelijk vertrouwensloket is de centrale plaats voor informatie over en melding van dierverwaarlozing. Wij verzorgden een huisstijl, correspondentiedrukwerk en brochures voor veehouders en dierenartspraktijken. www.preventiedierverwaarlozing.nl

Intradis Data BV, Utrecht • huisstijlIntradis is een centraal meldpunt voor veehouders voor het registreren, actualiseren en beheren van rundveegegevens als geboorte, slacht en bedrijfsstopzetting. Wij verzorgden een huisstijl met correspondentiedrukwerk, presentatiepanelen en website in ontwikkeling.

Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer • diversenMet 400 medewerkers ondersteunt de GD veehouders bij duurzame bedrijfsvoering met diergezondheidsprogramma's en laboratoriumonderzoek. Wij verzorgden het ontwerp van een serie jaarverslagen die ieder jaar een thema krijgen. Fotografie door Alain Baars, Arnhem.

De ophaaldienst van de GD haalt voor sectie-onderzoek dieren op bij boerderij of dierenarts. Voor de 12 bedrijfswagens verzorgden wij de belettering met foto's van de sectoren rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en paarden. Productie door NICE letters, Deventer.

Ontwerp van de serie GD Compendium waarin alle faciliteiten van het GD-laboratorium in beeld worden gebracht. Ringband, 13 tabbladen, 100 pagina's binnenwerk + brochure van 36 pagina's. Uitgegeven in een Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse en Spaanse versie. Realisatie door GD, sector Communicatie. Fotografie door Alain Baars, Arnhem.

Nieuwsbrief The GD Update, for partners in Agribusiness.Sutfene, Zutphen • brochure

Sutfene levert zorg op maat aan ouderen in de regio Zutphen. Met 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers biedt Sutfene ouderen een veilig en sociaal klimaat met voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Sutfene biedt 24 uur per dag verpleging en verzorging, thuiszorg en behandeling vanuit locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel, Vorden en Warnsveld. Voor het communicatieadviesbureau Zonneveld Marks in Deventer geven wij vorm aan alle communicatieuitingen van Sutfene. Om de 24-uurszorg te benadrukken worden alle uitgaven verdeeld in 24 vakken met urenaanduiding. De fotografie straalt zoveel mogelijk respect en deskundigheid uit. De ondersteundende kleuren zijn warm. Alle teksten zijn van Zonneveld Marks, Deventer. Fotografie door Alain Baars, Arnhem. De website www.sutfene.nl is vormgegeven door SiteStorm, Deventer.De algemene brochure 24 uur per dag, van zorg thuis tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg en behandeling is voor velen een eerste kennismaking met Sutfene.

Correspondentiemap.

Sutfene Nieuws is een periodiek voor cliënten van Sutfene en hun relaties.

Serie jaarverslagen. Vernieuwing en verandering was ditmaal het thema, met veel aandacht voor de nieuwbouw in Zutphen. Interviews en fotografie door René Zonneveld, Deventer.

Ontwerp busbelettering.

Campagne thuiszorg.

Onderdeel van de nieuwbouw van Sutfene aan de Coehoornsingel in Zutphen is een therapeutisch zwembad, waardoor mensen die moeite hebben met bewegen (ouderen, revalidatiepatiënten, gehandicapten) sneller kunnen herstellen. Onze bijdrage: de vormgeving van folders, brochures, affiches, banier en waterfles. Ook het Sutfene Open Golftoernooi en de Badeendenrace (opbrengst ruim 40.000 euro) konden op ons rekenen.Consultatiebureau voor Ouderen, Zutphen • huisstijl

De groep ouderen legt een steeds groter beslag op de voorzieningen van de gezondheidszorg, wonen en welzijn. Om de gevolgen van deze vergrijzing te overzien is in Zutphen het Consultatiebureau voor Ouderen van start gegaan. Inwoners van 50 jaar en ouder kunnen bij hier terecht voor een gezondheidscheck. Wij verzorgden voor Zonneveld Marks in Deventer het ontwerp van de huisstijl, brochure, flyer, affiche en advertentiecampagne.UGCN, Deventer • huisstijl, relatiemagazine, drukwerk, advertentieHet UiergezondheidsCentrum Nederland is een gezamenlijk project van LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie en het Productschap Zuivel. Het UGCN streeft naar een voortdurende verbetering van de uiergezondheid in Nederland. Wij verzorgen het UGCN magazine dat ieder kwartaal in een oplage van 30.000 stuks naar alle Nederlandse melkveehouders gaat. Omvang: 20 pagina's. Redactie: Theo Lam, Jansje van Veersen, Judith Keurentjes, Deventer en Alice Booy, Noordwolde. Fotografie: Frans Kanters, Amersfoort.

Wij geven vorm aan correspondentiedrukwerk, flyers, brochures, formulieren, ringband, relatiekrant, symposia, uiergezondsheidsdagen, scheurkalender, e-mail nieuwsbrieven etc. Afgebeeld is een formulierenblok Uiergezondheidswijzer, checklist voor melkveehouders.

Advertentiecampagne. Fotografie door Alain Baars, Arnhem.GD / Wageningen University and Research Center • brochureGrafisch ontwerp van een brochure over het beheersen van risico's bij klassieke varkenspest in Nederland en Duitsland. Omvang 60 pagina's.GGD West-Holland, Zoetermeer • gezondheidsatlasDe GGD West-Holland is actief in de gemeenten Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. Wij verzorgden het ontwerp van een gezondheidsatlas die inzicht geeft in de gezondsheidssituatie van de bevolking en de factoren die de gezondheid beïnvloeden. Omvang 136 pagina's. ISBN 90-803146-8-4.Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, Den Haag • boekverzorgingGrafisch ontwerp van Leefsituatie 50+, eindresultaat van een verkennend onderzoek onder 3400 vijftigplussers in de Haagse randgemeenten. Door Jet Loenen, Zoetermeer. Fotografie door Patrick Schiffers, Utrecht. Omvang 120 pagina's. ISBN 90-803146-2-5.Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, Deventer • voorlichtingscampagneVoorlichtingscampagne voor scholieren over het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, roken en gokken.